DO IMPREZY POZOSTAŁO:

Nazywam się Waldemar Kociubiński. Jestem mężem i ojcem dwójki dzieci. Mieszkam z rodziną we Wschowie. Ukończyłem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – kierunek leśnictwo.
Całe dotychczasowe życie zawodowe poświeciłem pracy w Nadleśnictwie Włoszakowice. Od dziewiętnastu lat pracuję na rzecz lasów w powiecie leszczyńskim i wschowskim. Praca ta związana była przez wiele lat z bezpośrednim wykonywaniem zadań w terenie, edukacją leśną i administracją leśną. Wiele moich działań i akcji, w których uczestniczyłem, związanych było z ekologią i ochrona środowiska w naszym regionie. Obecnie pełnię funkcję Sekretarza Nadleśnictwa.
Od marca 2012 roku borykam się z chorobą onkologiczną. W tym okresie poddany byłem 8 zabiegom chirurgicznym w różnych polskich klinikach (zaplanowano 2 kolejne zabiegi w najbliższym okresie) oraz przeszedłem 43 cykle chemioterapii, które nadal kontynuuję. Wszystkie wymienione poczynania wymagają systematycznych kontroli lekarskich oraz częstych hospitalizacji. Obecnie trwa kontynuacja leczenia oraz przygotowania do kolejnych konsultacji w celu wykorzystania niestandardowych metod leczenia poprzez korzystanie z leków nowej generacji nierefundowanych przez NFZ oraz wykonanie wysokospecjalistycznego zabiegu radioembolizacji w Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg.
W ostatnim czasie dzięki Fundacji „Jesteśmy – wiec pomagamy ” we Włoszakowicach mam możliwość pozyskiwanych środków z 1% podatku oraz pozyskiwania darowizn na leczenie i rehabilitację, które są gromadzone na wyodrębnionym analitycznie koncie Fundacji. Możliwość pozyskiwania funduszu z 1% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz zbiórka darowizn pozwoli mi na zachowanie systematyczności leczenia i rehabilitacji, zwłaszcza w świadczeniach i diagnozach nieobjętych refundacją ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w postaci przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i firm w rocznym rozliczeniu podatkowym oraz darowizn na rzecz tej fundacji i moje subkonto. Równocześnie proszę o przekazanie mojego apelu swoim rodzinom, przyjaciołom i znajomym.
Z góry serdecznie dziękuję za życzliwość, gest zrozumienia i pomocy.
Z wyrazami szacunku
Waldemar Kociubiński
Aby przekazać 1% podatku należy na ostatniej stronie formularza PIT rocznego zeznania podatkowego (PIT-28,PIT-36,PIT36L,PIT-38,a od 2009 roku PIT-39) w rubryce wniosek o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego wpisać KRS fundacji „Jesteśmy – więc pomagamy”: 0000237816 a w celu szczegółowym wpisać: na leczenie Waldka, na rzecz którego przekazywany jest 1%.
Na subkonto mogą być również przekazywane darowizny od firm i osób fizycznych. Odbiorca przelewu: Fundacja „Jesteśmy – więc pomagamy” Tytuł przelewu: na leczenie Waldka
Numer rachunku bankowego Fundacji to: 71 8661 0009 0000 3782 2000 0001
SPONSORZY: