DO IMPREZY POZOSTAŁO:

Informacje:
PATRONAT MEDIALNY:
PARTNERZY:
SPONSOR GŁÓWNY
Bieg charytatywny
"BIEGAM I POMAGAM"
Wschowa 07.06.2015
Cel imprezy:
 • Zebranie środków finansowych na leczenie onkologiczne leśnika Waldka Kociubińskiego.
 • Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz integracja pokoleń poprzez sport.
 • Promocja Gminy Wschowa.
Organizator:
 • Komitet Społeczny „Pomoc Waldkowi” reprezentowany przez Dariusza Kociubińskiego, Rafała Jagodzika, Michała Drobnika.
Partnerzy:
 • Klub Sportowy LLKS Osowa Sień.
 • Nadleśnictwo Włoszakowice.
 • Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
Termin i miejsce:
 • Zawody odbędą się 7 czerwca 2015 roku.
 • Start i meta znajdować się będą w Parku 1000-lecia (Nad Stawami) we Wschowie przy al. Konstytucji 3 Maja.
 • Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicach startu i mety.
Trasa i dystanse:
 • TRASA 1 – 300m (przedszkola i szkoły podstawowe klasy I-II).
 • TRASA 2 – 400m (1 pętla po 400m, szkoły podstawowe klasy III-IV)
 • TRASA 3 – 800m (2 pętle po 400m, szkoły podstawowe klasy V-VI)
 • TRASA 4 – 1200m (3 pętle po 400m, gimnazjum)
 • TRASA 5 – 1250m (1 pętla, bieg towarzyszący)
 • TRASA 6 – 2500m (2 pętle po 1250m, marsz nordic walking)
 • TRASA 7 – 5000m (4 pętle po 1250m, bieg główny)
Nawierzchnia:
 • asfalt.
 • ścieżki parkowe.
Program zawodów:
 • godz. 13:00 - 15:00 – wydawanie numerów startowych w biurze zawodów.
 • godz. 14:00 – oficjalne przywitanie uczestników i otwarcie zawodów.
 • godz. 14:05 – start biegu klas I-II szkół podstawowych.
 • godz. 14:15 – start biegu klas III-IV szkół podstawowych.
 • godz. 14:25 – start biegu klas V-VI szkół podstawowych.
 • godz. 14:40 – start biegu gimnazjalistów.
 • godz. 15:00 – start biegu towarzyszącego i marszu nordic walking.
 • godz. 15:30 – start biegu głównego.
 • godz. 16:30 – zakończenie zawodów: wręczenie i losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.
Warunki Uczestnictwa:
 • Podczas odbioru numeru startowego w biurze zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są do podpisania zaświadczenia, iż są świadomi zagrożeń związanych z udziałem w zawodach sportowych oraz, że stan zdrowia umożliwia im uczestnictwo w tych zawodach.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego (WZÓR DO POBRANIA)
 • Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnicy muszą okazać dowódtożsamości.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są stosować się do poleceń osóbodpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dlapotrzeb organizatora oraz wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji i udokumentowania zawodów.
 • Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia zawodników przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.podarujmyszczescie.pl oraz w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmowane będą do dnia 30 maja 2015r. Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w czasie pracy biura zawodów.
Opłata startowa:
 • Uiszczona do dnia 30 maja 2015r:
  • biegi młodzieżowe: 10zł.
  • bieg towarzyszący, marsz nordic walking, bieg główny: 25zł.
 • Uiszczona w dniu zawodów:
  • biegi młodzieżowe: 15zł.
  • bieg towarzyszący, marsz nordic walking, bieg główny: 35zł.
Płatności należy dokonać na konto (według wzoru):
 • Odbiorca przelewu: Waldemar Kociubiński
 • Tytuł przelewu: Bieg charytatywny [imię i nazwisko, rok urodzenia]
  UWAGA: [imię i nazwisko, rok urodzenia] oznacza imię i nazwisko uczestnika oraz jego rok urodzenia.
 • Numer rachunku bankowego to: 95 1020 3088 0000 8502 0069 3366
Świadczenia startowe:
 • Każdy zarejestrowany zawodników ramach wpisowego otrzymuje:
  • numer startowy
  • pamiątkowy medal
  • napoje, drożdżówkę i owoc na mecie
  • czekoladę (biegi dziecięce i młodzieżowe)
  • okolicznościową koszulkę (bieg główny, bieg towarzyszący, marsz nordic walking)
  • puchary i nagrody dla zwycięzców
  • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
  • obsługę techniczną
  • zmęczenie i zadowolenie z niesienia pomocy:)
  • udział w losowaniu wartościowych nagród
 • Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób zgłaszających się w dniu zawodów.
Klasyfikacja:
 • Będzie prowadzona na podstawie wyników zatwierdzonych przez sędziego głównego.
 • Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do sędziego głównego, który ostatecznie decyduje o kolejności zawodników.
Kategoria drużynowa:
 • Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej należy zgłosić minimum 4 osoby (lub więcej) pod jednakowo brzmiącą nazwą klubu/drużyny w formularzu zgłoszeniowym i zaznaczyć opcję „kategoria drużynowa”.
 • Do klasyfikacji drużynowej zostaną zliczone 4 najwyżej sklasyfikowane osoby reprezentujące jedną drużyną spośród wszystkich rozegranych biegów (biegi młodzieżowe, bieg główny i towarzyszący) oraz marszu nordic walking.
Nagrody:
 • Biegi młodzieżowe: za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt i chłopców – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy.
 • Bieg towarzyszący i marsz nordic walking: za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii mężczyzn i kobiet – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy.
 • Bieg główny:
  • Klasyfikacja OPEN: za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy (osoby nagradzane w kategorii OPEN nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych).
  • Kategorie wiekowe:
   • szkoły ponadgimnazjalne (16 - 19 lat): za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy
   • kobiety i mężczyźni do 35 lat (20 – 34 lat): za zajęcie miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy
   • kobiety i mężczyźni lat 35+ (lat 35 i więcej): za zajęcie miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy
  • Klasyfikacja drużynowa: zwycięska drużyna otrzyma nagrodę niespodziankę
Postanowienia końcowe:
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie i NNW.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z udziałem w zawodach.
 • Organizator nie odpowiada za zaginione wartościowe przedmioty.
 • Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play.
 • Zawodnicy nie stosujący się do postanowień zostaną zdyskwalifikowani.
 • Wyniki biegów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
 • Kontakt do organizatora: tel.: 694 491 070, 669 031 705.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. Ewentualne zmiany będą publikowane na stronie internetowej zawodów.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
Pliki do pobrania:
SPONSORZY: